logo

" Profesionálne Riešenia a
Vývoj Obalov "

 • ITOSS, s.r.o.
 • Pod Dúbravou 2887
 • 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
 • Slovensko
 • E-mail: itoss@itoss.sk
 • Web: www.itoss.sk
 • Tel.: +421 (43) 550 73 17
 • Fax: +421 (43) 550 73 16
 • IČO: 31 638 384
 • DIČ: 2020 425 847
 • IČ-DPH: SK 2020 425 847
 • ITOSS s.r.o. organizační složka
 • Trnovany 14
 • 438 01 Žatec
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • Web: www.itoss.cz
 • Tel.: +420 605 336 599
 • Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli: Sro., vo vložke číslo: 2936/L
 • GALÉRIA PRODUKTOV